Articole
Uniunea Europeana
Uniunea Europeană (UE, vezi şi nume alternative) este o entitate politică, so...
Tribunalul Functiei Publice/Civil
Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiint...
UNESCO
UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură...
Politica vamala
  Politica vamala constituie unul din elementele de baza ale Uniunii Europ...
Responsabilul European pentru ...
Autoritate independenta, infiintata in 2001, functionala din 2004, cu sediul la ...
Banca Centrala Europeana
  Banca Centrala Europeana (BCE) a fost infiintata in anul 1998, cu sase l...
Politica industriala
  Tratatul de la Roma nu prevedea crearea unei politici industrial comune ...
Combaterea fraudei
  Se estimeaza ca, din bugetul anual de peste 100 miliarde de euro, aproap...
Educatie, Formare Profesionala...
Desi politica in domeniul educatiei este decisa de fiecare stat in parte, membri...
Cercetare si inovare
  Principalul motiv pentru existenta unei actiuni europene in domeniul cer...

Imnul Statelor Unite ale Americii 

 

 

 


The Star

Spangled Banner

 

 


  Oh, say can you see
    By the dawn's early light
    What so proudly we hailed
    At the twilight's last gleaming
    Whose broad stripes and bright stars

    Through the perilous fight
    O'er the ramparts we watched
    Were so gallantly streaming?
    And the rockets red glare
    The bombs bursting in air
    Gave proof through the night
    That our flag was still there.
    Oh, say does that star-spangled
    banner yet wave!
    O'er the land of the free
    And the home of the brave?

 

 On the shore dimly seen
    Thru the mist of the deep
    Where the foe's haughty host
    In dread silence reposes
    What is that which the breeze
    O'er the towering steep
    As it fitfully blows
    Half conceals, half discloses?
    Now it catches the gleam
    Of the morning's first beam
    In full glory reflected
    Now shines in the stream.
    This the star-spangled banner
    O long may it wave
    O'er the land of the free
    And the home of the brave!

   And where is that band
    Who so vauntingly swore
    That the havoc of war
    And the battle's confusion
    A home and a country
    Should leave us no more?
    Their blood has washed out
    Their foul footsteps' pollution.
    No refuge could save
    The hireling and slave
    From the terror of flight
    Or the gloom of the grave:
    And the star-spangled banner
    In triumph doth wave
    O'er the land of the free
    And the home of the brave!

 

  Oh! thus be it ever
    When freemen shall stand
    Between their loved homes
    And the war's desolation!
    Blest with vict'ry and peace
    May the Heav'n-rescued land
    Praise the Power that hath made
    And preserved us a nation.
    Then conquer we must
    When our cause it is just
    And this be our motto:
    "In God is our trust."
    And the star-spangled banner
    In triumph shall wave
    O'er the land of the free
    And the home of the brave!

 

 

 

 

Traducere in limba Romana:

 

    O, spune, poţi tu zări
    În lumina timpurie a zorilor,
    Ceea ce cu atâta mândrie salutăm noi
    În ultima licărire a crepusculului
    Ale cărui largi dungi şi stele briliante,
    În timpul periculoasei lupte,
    Le vedeam deasupra meterezelor,
    Atât de elegant fluturând?
    Şi strălucirea roşie a rachetelor,
    Bombele explodând în aer,
    Probând, de-a lungul nopţii,
    Că steagul nostru era încă acolo.
    O, spune, drapelul cu dungi şi stele
    Tot mai flutură oare
    Peste pământul celor liberi
    Şi peste casa celor viteji?

   

   Prin pâcla mării,
    El abia se vedea pe ţărm,
    Unde arogantul amfitrion al inamicului
    Se odihnea în temută linişte.
    Ce este oare acel obiect pe care briza
    În timp ce suflă intermitent deasupra înaltului abrupt,
    Aci abia-l ascunde, aci abia-l expune?
    Acum el prinde strălucirea
    Primelor scânteieri ale dimineţii,
    Reflectând în acest moment pe deplin glorios sclipirile apei:
    Da, acesta este steagul împestriţat cu stele.
    O, fie ca el să fluture în veci peste pământul celor liberi
    Şi peste casa celor viteji!

   

    Şi unde se află acea bandă de inamici
    Care cu atâta lăudăroşenie jurau
    Ca în dezastrul războiului
    Şi în confuzia luptei
    Nici o casă şi nici o ţară
    Să nu mai fie cruţate?
    Sângele lor a spălat
    De contaminare urmele nebune
    Ale paşilor lăsaţi de ei.
    Nici un refugiu nu poate salva
    Pe mercenari şi pe sclavi
    De teroarea luptei sau de tristeţea mormântului;
    Însă drapelul înstelat
    Flutură triumfător
    Peste pământul celor liberi
    Şi peste casa celor viteji!

   

    O, întotdeauna să fie aşa,
    Când oamenii liberi se ridică împărţindu-se
    Între casele lor iubite
    Şi dezolările războiului!
    Fie binecuvântat cu victorie şi pace,
    Pământul răscumpărat de cer;
    Lăudat fie Atotputernicul care ne-a creat
    Şi ne-a conservat ca naţiune.
    Aşadar, trebuie să cucerim,
    Dar numai când cauza este justă,
    Şi atunci deviza noastră va fi:
    "Noi credem în Dumnezeu!"
    Iar drapelul împestriţat cu stele
    Va triumfa fluturând
    Peste pământul celor liberi
    Şi peste casa celor viteji!